1986 - Schippersstraat

Korte inhoud | Rolverdeling | Foto’s

Van Jos Houben
In een regie van – Jean Madou

Als Marie de gordijnen van haar logementshuis openschuift, begint in “Den Gamle Svensken” het leven van elke dag.

Marie regeert met ijzeren hand over haar huis, haar meisjes, haar klanten, de zeebonken die eten, drinken en nestwarmte krijgen zolang er geld uit hun zakken rolt.

Koele berekening om den brode, met een hart dat geen compassie meer kent sinds hare Jef de deur uitstapte, sigaretten halen …vele jaren geleden.

Of toch een beetje gevoel voor Spitum misschien, het halfgare manusje voor alles, vriend van jan en alleman, dromend van zijn schat onder Brabo, of hangt hij de grote leperd uit?

En dan zijn er Bet en Janet, de maskes die voor Marie werken. Bet, ontgoocheld en verbitterd in het leven, maar een tong als een scheermes, op zoek naar de betere klasse, reders met poen. En Janet berustend, verslagen, hopend op andere tijden, een reddende hand. 

En Stavros, de Griekse leegloper, handelaar in maskes, ongrijpbaar voor Jos de wijkagent, de arm der wet, ogen toe op het juiste moment als ‘t maar in natura kan geregeld worden. 

Er is ook nog Geraar de pianist, het verzopen huisorkest, dromend over Amerika, helaas te laat voor hem. En Liske, het wasvrouwke, de onschuld zelve, maar alle negen maanden is het zover, voor ‘t ongeluk geboren…tenzij tante Mit beter nieuws uit haar koffiedik kan halen. 

Dit zijn de figuren die de Schippersstraat bevolken, gewone mensen met hun eigen geaardheid, hun eigen taal, wetten, rechten en plichten, alles wordt binnenshuis geregeld.

Hun eigen, zij het wat linke manier van business doen, lijkt wat vreemd voor de leek. Het zijn mensen waarmee men gelijktijdig kan lachen en huilen, mensen die elkaar rauw lusten, maar voor elkaar door hete vuren gaan.

Een liefde-haat verhouding uitgediept tot op het bot.